Tontit & tilat Puutarhakylä Vapaa-aika & matkailu Tapahtumat

Nisulan alue

 Nisulan aluekartta

NISULA – JUUREVAA MAASEUTUASUMISTA

Nisulan alue sijaitsee Länsirannan kulttuurimaisemassa, jonka leimallisia piirteitä ovat järvimaisema ja pellot. Arvokasta kulttuurimaisemaa halutaan vaalia, joten rakentajilla on velvoite säilyttää näkymät alkuperäisessä muodossaan. Siksi alueelle on laadittu erilliset rakentamistapaohjeet.

IHANTEELLINEN SIJAINTI

Nisulan alue sijaitsee Länsirannantiellä numeroissa 380–404.

Länsiranta sijaitsee Mäyryn kylässä, noin 5 kilometrin päässä Kuortaneen keskustasta. Mäyryssä on aktiivinen kyläyhteisö, ja sieltä löytyy mm. Nesteen huoltoasema, hyvinvointipalveluita sekä ryhmäperhepäivähoito. Alle 10 minuutin ajomatkan päässä oleva Kuortaneen keskusta tarjoaa kaikki tarvittavat palvelut: terveysasema, kirkko, kirjasto päiväkoti, ala- ja yläkoulut, lukio, urheiluopiston liikuntapaikat sekä monipuoliset kaupalliset palvelut. Kuortaneelta ajaa puolessa tunnissa mm. Seinäjoelle, Lapualle ja Tuuriin.

Alueelta tarjousten perusteella myytävät kohteet on merkitty aluekartassa numeroilla 2–9 (Länsirannantie 380–404, 63130 Mäyry).

MYYNNISSÄ TARJOUSTEN PERUSTEELLA

Nisulan alueelta myydään tarjousten perusteella kolme (3) järvenrantatonttia ja kolme (3) järvimaisemallista peltotonttia sekä yksi (1) omakotitalo, josta on näkymä järvelle.

Sitovat tarjoukset perjantaihin 7.4.2017 klo 15.00 mennessä.

Tarjoukset tulee lähettää joko kirjeitse (Kuortaneen kunta, Keskustie 52, 63100 Kuortane, kirjeeseen tunnus "Nisula") tai käyttämällä sähköistä tarjouslomaketta. Tulostettava versio tarjouslomakkeesta löytyy täältä.

Vähintään ilmoitetun pohjahinnan tarjonneet hyväksytään mukaan tarjouskilpailun toiseen vaiheeseen, joka järjestetään suljettuna huutokauppana huhtikuussa. Tarjousaikana jätetty kohteen korkein tarjous toimii pohjahintana huutokaupassa, johon osallistuu vain kohteeseen hyväksytyn tarjouksen tehneet henkilöt. Korkeimman tarjouksen kohteesta tehnyt voittaa kohteen itselleen.

Tarjousnappi

Ota yhteys Kuortaneen kuntaan, mikäli olet kiinnostunut alueesta ja haluat sopia näytön. Yhteystiedot löytyvät sivun alareunasta.

Länsirannan osayleiskaava >>

Aluekartta kohdenumeroilla >>

Rakentamistapaohjeet >>

 

MYYNNISSÄ OLEVA TALO

KOHDE 2: Omakotitalo järvimaisemalla

IMG_0269.JPG

Noin 2 500 m2:n määräala, jolla sijaitsee v. 1983 rakennettu omakotitalo. Kellarikerroksessa sijaitsee autotalli. Talon pinta-ala on 220 m2. Näkymä järvelle. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 500 m2. Asuinrakennuksen kerrosala saa olla enintään 220 m2, josta ensimmäisen kerroksen kerrosala saa olla enintään 140 m2. Hp. 25 000 €. 

Unelmakohde remonttitaitoiselle!

Kohteen osoite: Länsirannantie 404, 63130 Mäyry.

Pohjakuvat >>

Aluekartta kohdenumeroilla >>

Rakentamistapaohjeet >>

IMG_0277.JPGIMG_0274.JPG
(voit suurentaa kuvia klikkaamalla niitä)

 

MYYNNISSÄ OLEVAT JÄRVENRANTA- JA MAISEMATONTIT

KOHDE 4: Omarantainen tontti noin 4 223 m2. Rantaviivaa noin 35 m, vesijättömaan voi halutessaan lunastaa itselleen. Mahdollista rakentaa rantasauna (max 20 m2, vähintään 10 metrin etäisyydelle rantaviivasta). Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 370 m2. Asuinrakennuksen kerrosala saa olla enintään 220 m2, josta ensimmäisen kerroksen kerrosala saa olla enintään 140 m2. Hp. 25 000 €

KOHDE 5: Omarantainen tontti 4 216 m2. Rantaviivaa noin 40 m, vesijättömaan voi halutessaan lunastaa itselleen. Mahdollista rakentaa rantasauna (max 20 m2, vähintään 10 metrin etäisyydelle rantaviivasta). Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 370 m2. Asuinrakennuksen kerrosala saa olla enintään 220 m2, josta ensimmäisen kerroksen kerrosala saa olla enintään 140 m2. Hp. 25 000 €

KOHDE 6: Omarantainen tontti 5 578 m2. Rantaviivaa noin 30 m, vesijättömaan voi halutessaan lunastaa itselleen. Mahdollista rakentaa rantasauna (max 20 m2, vähintään 10 metrin etäisyydelle rantaviivasta). Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 370 m2. Asuinrakennuksen kerrosala saa olla enintään 220 m2, josta ensimmäisen kerroksen kerrosala saa olla enintään 140 m2. Hp. 25 000 €

KOHDE 7: Peltotontti noin 2 690 m2. Näkymä järvelle. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 370 m2. Asuinrakennuksen kerrosala saa olla enintään 220 m2, josta ensimmäisen kerroksen kerrosala saa olla enintään 140 m2. Hp. 10 000 €

KOHDE 8: Peltotontti noin 2 518 m2. Näkymä järvelle. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 370 m2. Asuinrakennuksen kerrosala saa olla enintään 220 m2, josta ensimmäisen kerroksen kerrosala saa olla enintään 140 m2. Hp. 10 000 €

KOHDE 9: Peltotontti noin 3 595 m2. Näkymä järvelle. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 370 m2. Asuinrakennuksen kerrosala saa olla enintään 220 m2, josta ensimmäisen kerroksen kerrosala saa olla enintään 140 m2. Hp. 15 000 €

 talo_järvimaisemajärvimaisemalato_pelto
(voit suurentaa kuvia klikkaamalla niitä)

 

KAUPPAEHDOT

Kohteiden 4–9 ostajat sitoutuvat rakentamaan kohteissa maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset täyttävät omakotitalot kolmen (3) vuoden kuluessa kaupantekohetkestä siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi suorittaa niissä rakennusjärjestyksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Myyjä voi hakemuksesta pidentää rakentamisaikaa perustelluista syistä yhden (1) vuoden.

Mikäli ostajat laiminlyövät perusparantamis- tai rakentamisvelvoitteen, peritään sopimussakkona 50 % kauppahinnasta.

Aluekartta kohdenumeroilla >>

Rakentamistapaohjeet >>

 

NISULAN ALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Rakentamistapaohjeet on laadittu täydentämään ja täsmentämään yleiskaavan ja rakennusjärjestyksen määräyksiä uuden rakentamisen sovittamiseksi kulttuuriympäristöön ja -maisemaan.

Tavoitteena on säilyttää maisemakuvan luonne ohjaamalla rakentamista siten, että rakentaminen täydentää luontevasti Nisulan taloryhmän kylämäistä kokonaisuutta. Laadukkaasti toteutettuna täydennysrakentaminen paitsi sopeutuu maisemaan, niin myös rikastuttaa sitä.

Rakennusten suunnittelu avoimeen ja väljästi rakennettuun pelto- ja järvenrantamaisemaan on haastava tehtävä, koska rakennukset ovat laajalti havaittavissa ja vähäisenkin rakentamisen vaikutukset kulttuurimaisemaan saattavat olla merkittäviä.

Rakennusten suunnittelussa tulisikin käyttää kulttuuriympäristöjen täydennysrakentamiseen perehtynyttä ammattitaitoista suunnittelijaa, joka kykenee sovittamaan rakennuttajan tarpeet ja toiveet kulttuurimaiseman asettamiin vaatimuksiin.

Rakennukset tulee ryhmitellä siten, että päärakennuksen ja piharakennusten väliin muodostuu mahdollisimman selkeästi rajautuva ja mittasuhteiltaan sekä muodoltaan sopusuhtainen sisääntulopiha.

Suunnittelun tavoitteiksi tulee ottaa perinteisen paikallisen asuinrakentamisen peruspiirteet, joita ovat selkeät runkomuodot, harmoniset mittasuhteet ja julkisivujen rauhallinen sommittelu.

Alueen maaseutuarkkitehtuuri on parhaimmillaan rauhallisen vähäeleistä, joten yksityiskohtia ja koristeaiheita on syytä käyttää maltillisesti.

Vanhojen talojen suoraan jäljittelyyn ei kuitenkaan ole tarvetta, vaan taitavasti suunniteltuna rakennukset voivat olla ilmeeltään rehellisesti oman aikansa näköisiä.

Rakennuspaikan omistaja sitoutuu noudattamaan rakentamistapaohjeita.

 

Tutustu yksityiskohtaisempiin rakentamistapaohjeisiin täällä >>

 

 

Lisätiedot:

Rakennustarkastaja Marjukka Latva-Laturi            

puh. 0400 179 467

marjukka.latva-laturi@kuortane.fi

 

Tarjousnappi